Contact en aanmelden

Welkom bij Chapeau Woonkring Haarlemmermeer

Wilt u zich aanmelden voor onze woonkring of heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Algemeen

info@chapeau-wickevoort.nl

Secretariaat adres

Leusveld 132
2151 JX Nieuw-Vennep

secretariaat@chapeau-wickevoort.nl

Mobiel nummer voorzitter

06-21100615

W.A. (Willem) Haverkortvoorzitter
F.Z.R. (Franta) Wijcherssecretaris
H. (Heleen) van der Giessenpenningmeester
E.J. (Jacobien) Meijeralgemeen bestuurslid
Vacature

Reg.nr. KvK 5774 9701

Bankrekening NL22 RABO 0310 6057 84 t.n.v. St. Chapeau Woonkring Haarlemmermeer