Nieuws

Na vele vertragingen en genomen hobbels in de ontwikkeling van de bouwlocatie Landgoed Wickevoort zal In de loop van 2023 met de bouw worden gestart van het appartementencomplex “het hoofdgebouw” waarin de Chapeau Woonkring Haarlemmermeer wordt gevestigd. De gesprekken met woningcorporatie Eigen Haard en het architectenbureau Korth Tielens over het ontwerp van het hoofdgebouw met daarin de 20 appartementen voor onze doelgroep en de gemeenschappelijke ruimte hebben inmiddels plaatsgevonden en ook de aanvankelijk beoogde zorgverlener Ons Tweede Thuis heeft meegedacht. Het is nu aan de gemeente om de omgevingsvergunning af te geven. We houden u op deze plek op de hoogte van de voortgang. Voor algemene informatie zie verder ook de site van landgoed Wickevoort: https://wickevoort.nl