Wie zijn wij

De stichting Chapeau Woonkring Haarlemmermeer werd in april 2013 opgericht door ouders van kinderen die psychisch zeer kwetsbaar zijn met veelal de diagnose schizofrenie.

Mede door lotgenotencontact zoals tijdens ouderbijeenkomsten bij het FACT van GGZ inGeest en informatiesessies van vereniging MIND Ypsilon vroegen zij zich af hoe de toekomst van hun kinderen eruit zou gaan zien als zij niet de juiste hulp krijgen op gebied van wonen en zorg. Ouders hebben niet het eeuwige leven en het vooruitzicht van deze doelgroep om de rest van hun leven in een psychiatrische instelling te moeten verblijven niet acceptabel en ook niet meer passend in de huidige tijd. Iedereen heeft recht op een eigen woning en dat geldt ook voor kwetsbare doelgroepen. Zelfstandig wonen met de ruggensteun van deskundige begeleiding altijd in de directe nabijheid samen met de betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid van hun naasten.

Sinds 2023 is Chapeau Woonkring Haarlemmermeer lid van de landelijke vereniging ouderinitiatieven (LVOI)

Versterking bestuur gewenst

Voor ons 4-koppige bestuur zoeken wij nog versterking. Bent u zelf ouder/familie van of anderszins betrokken bij deze doelgroep ? Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers om ons bestuur te komen versterken. Neem daarvoor contact op met de voorzitter, tel. 0621100615.