Geschiedenis

Over Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkringen is ontstaan als initiatief vanuit de Vereniging Trialoog en de Vereniging Ypsilon. Ypsilon is een vereniging van ouders, familieleden en andere betrokken bij mensen die kwetsbaar zijn voor psychoses. Trialoog bevordert in Noord-Brabant de samenwerking tussen enkele cliëntorganisaties, professionals en familieleden.

De afdeling Uden/Veghel van Ypsilon heeft, vooral door de inzet van Gerard Vissers, zich jarenlang ingezet voor de realisatie van een woonvoorziening voor mensen uit haar doelgroep, in de gemeente Uden. Begin 2011 was het zover dat de Udense woningcorporatie SVU Wonen (inmiddels Area Wonen) zich bereid verklaarde een aantal woningen ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat zij daarvoor een contract zou kunnen aangaan met een solide partner, die de bewoners moest gaan vertegenwoordigen en op voorwaarde dat de gemeente Uden daarmee zou instemmen.

Gerard heeft toen de hulp van Leo Hulsebos ingeroepen, voorzitter van de regio ‘s-Hertogenbosch van Ypsilon en bestuurslid van Trialoog. Leo heeft op zijn beurt een aantal andere mensen benaderd die bij de opzet behulpzaam zouden kunnen zijn. Leo heeft een achtergrond als organisatieadviseur in het onderwijs. Uit zijn maatschappelijke netwerk benaderde hij Jos van Oyen, die behulpzaam zou kunnen zijn bij het opzetten van de woonvoorziening. Jos heeft een achtergrond als voormalig directeur van vastgoed beleggingsinstellingen en kon zodoende met zijn kennis van vastgoed en verhuurzaken de meer zakelijke aspecten voor zijn rekening nemen. Vervolgens werd ook Joep Munnichs, werkzaam bij het Provinciale adviesbureau voor sociale vernieuwing en zorg in Tilburg, betrokken bij het initiatief. Met diens achtergrond als (organisatie-) psycholoog alsmede zijn ervaring in de zorg, en met de kennis van de drie anderen kon het initiatief op voldoende breedte rekenen voor een verdere uitwerking.

In het voorjaar van 2011 kregen de ideeën verder vorm en werd het model ‘Chapeau Woonkringen’ bedacht en globaal uitgewerkt. De duale structuur van een koepelstichting met daaronder fungerende lokale woonkringen kreeg toen al gestalte. Zodoende werden op 23 mei 2011 de stichting Chapeau Woonkringen en de stichting Chapeau Woonkring Uden beiden opgericht, met de vier genoemde personen als eerste bestuursleden, onder voorzitterschap van Leo Hulsebos.

Vanaf die tijd zijn er op verschillende plaatsen in midden en zuid Nederland lokale Chapeau Woonkringen gerealiseerd voor deze kwetsbare doelgroep naar dit model.

Na dit mooie resultaat en met veel dank aan de betrokken bestuursleden is eind 2021 (door omstandigheden helaas noodgedwongen) besloten de koepelstichting per 1 juli 2023 op te heffen en zijn de lokale woonkringen onder begeleiding van bestuurder Esther Hamers als zelfstandige ouderinitiatieven c.q. wooninitiatieven verder gegaan.

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer

De stichting Chapeau Woonkring Haarlemmermeer werd in april 2013 door een ouderinitiatief opgericht volgens het model en met steun van de koepelstichting Chapeau Woonkringen en een startsubsidie van de vereniging Ypsilon. Later volgden ook donaties van de Rabobank, het ING Nederland Fonds en ACN waarmee ook het brede maatschappelijk belang hiervan is onderkend. Sinds die tijd proberen wij ergens in het gebied van de gemeente Haarlemmermeer een woonvoorziening voor onze doelgroep tot stand te brengen. Daarvoor zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeenten Hoofddorp en Haarlem, met woningcorporaties en projectontwikkelaars en vanzelfsprekend ook met kandidaat bewoners, hun familieleden en andere belangstellenden.

In het voorjaar van 2017, wijzen vele signalen in de richting van succes! Woningcorporatie Eigen Haard heeft te kennen gegeven positief te staan tegenover ons initiatief en bereid te zijn een woonvoorziening aan ons te gaan verhuren. Die moet gebouwd worden in het gebied ‘Landgoed Wickevoort’ nabij het beroemde Cruquius stoomgemaal.

Na vele vertragingen en genomen hobbels in de ontwikkeling van de bouwlocatie Landgoed Wickevoort zal In de loop van 2024 met de bouw worden gestart van het appartementencomplex “het hoofdgebouw” waar de Chapeau Woonkring Haarlemmermeer wordt gevestigd.